Een Odensehuis is een inloophuis voor ontmoeting, informatie en advies voor mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie, hun mantelzorgers, familie en vrienden.

BerichtenVrijwilligers