Mantelzorgcompliment


Gemeente Gorinchem heeft veel waardering voor mantelzorgers die zich onbetaald en vaak voor langere tijd inzetten voor een ander. Daarom is er het Mantelzorgcompliment. Een jaarlijkse tegemoetkoming voor mantelzorgers in de vorm van een geldbedrag van 100 euro. Het compliment vraagt u elk jaar opnieuw aan. We stellen voorwaarden aan het indienen van een aanvraag. Zo keren we bijvoorbeeld 1 compliment per huishouden uit en vindt de mantelzorg plaats in de gemeente Gorinchem. 

Aanvragen kan vanaf 1 juli
Het Mantelzorgcompliment kunt u tussen 1 juli en 18 november 2022 aanvragen via het aanmeldformulier op deze website. Uiterlijk 31 december 2022 betalen we het compliment uit.