Het Alzheimer Café Gorinchem wordt elke tweede donderdag van de maand georganiseerd, behalve in de zomermaanden juli en augustus. De avonden komen tot stand in nauwe samenwerking met Gemeenschapshuis De Bogerd, Rivas, Sociaa...
Lees meer
Spijksedijk 28
4207GN Gorinchem

Berichten